„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” ks. Jan Twardowski Z przykrością informujemy o śmierci Pana Wojciecha Kierocińskiego. Był twórcą zakładów Terpol, które zapoczątkowały dzisiejszą Medanę. Pomysłodawca, Współzałożyciel i Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu. Wieloletni działacz społeczny, członek Towarzystwa Przyjaciół Sieradza. Pan Wojciech był osobą nietuzinkową, wierny zasadom współżycia społecznego i poszanowania […]

Czytaj więcej