Celem Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu  jest profesjonalne i kompetentne realizowanie usług informacyjnych i doradczych dla przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą .

Gwarancją realizacji powyższego celu będą:

  • wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów poprzez podejmowanie działań zapewniających spełnienie wymaganego poziomu satysfakcji z realizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą usług informacyjnych i doradczych ,
  • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej,
  • sprawny i rzetelny przepływ informacji wewnątrz Izby
  • ustanowienie przejrzystej struktury organizacji, uprawnień i odpowiedzialności, wynikającej z podejmowanych zadań, umożliwiającej ciągłą analizę potrzeb i optymalizację przyjętych rozwiązań,
  • wykonywanie zadań poprzez określanie, ustalanie i wdrażanie czytelnych, jednoznacznych procesów,
  • zapewnienie skutecznego systemu zarządzania zasobami.

 

Władze Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu zobowiązują się do spełnienia wszelkich wymagań oraz zapewnienia zasobów niezbędnych do skutecznego wdrożenia, utrzymania i doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.

 

Cele

W celu spełnienia wymagań klienta zaplanowano cele polityki jakości:

Celem strategicznym jest profesjonalne i kompetentne realizowanie usług informacyjnych i doradczych dla przedsiębiorców oraz osób podejmujących działalność gospodarczą .