Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

ks. Jan Twardowski

Z przykrością informujemy o śmierci Pana Wojciecha Kierocińskiego. Był twórcą zakładów Terpol, które zapoczątkowały dzisiejszą Medanę. Pomysłodawca, Współzałożyciel i Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu. Wieloletni działacz społeczny, członek Towarzystwa Przyjaciół Sieradza. Pan Wojciech był osobą nietuzinkową, wierny zasadom współżycia społecznego i poszanowania godności każdego człowieka, zawsze pełny energii i dobrego humoru. Był autorytetem dla wielu z nas.

Msza święta żałobna odbędzie się w dniu 3 lipca br. (sobota) o godz. 12 w Bazylice Mniejszej w Sieradzu.