Aktualności


Zobacz więcej

Projekty

O nas

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu funkcjonuje od 15 lat (2003 r.) i skupia ok. 40 firm z różnych dziedzin gospodarki. Są to zarówno firmy duże, o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i mniejsze, które dopiero na ten rynek wchodzą. Izba każdej z firm gwarantuje wszechstronną pomoc w zakresie, m.in., informacji na temat zmieniających się przepisów prawnych ważnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznes-planów, wniosków kredytowych, windykacji należności czy redagowania umów cywilno-prawnych, a także z zakresu prawa handlowego i prawa pracy.

Regionalna Izba Gospodarcza informuje też swoich członków o możliwościach inwestycyjnych w regionie, organizuje spotkania, podczas których dyskutowane są warunki rozwoju potencjalnych inwestycji.

Firmy skupione w sieradzkiej Izbie mają także możliwość korzystania z cyklicznych spotkań członków Izby, podczas których praktykowana jest wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw. RIG umożliwia też udział w szkoleniach, dotyczących różnych aspektów życia gospodarczego, zarówno organizowanych przez Izbę, jak i agendy rządowe.

Ważnym działaniem Izby w regionie jest dystrybucja informacji dotyczących pomocy Unii Europejskiej dla przedsiębiorców. W tym zakresie Izba stara się pomóc firmom w pozyskaniu wszelkich informacji na temat możliwości pozyskania środków z UE.

Jedną z dziedzin działalności RIG jest także organizacja spotkań z interesującymi postaciami życia gospodarczego oraz politycznego, ponieważ bardzo ważnym elementem współpracy z RIG w Sieradzu są - poza opisanymi - kontakty nieformalne ze środowiskiem biznesu skupionym wokół Izby.

Usługi świadczone przedsiębiorcom

Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych
zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji
Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego
na terenie działania Izby oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków
Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej
w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym
Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki
oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przygotowywaniu aktów prawnych w tym zakresie
Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
Promowanie inicjatyw gospodarczych oraz podnoszenie wiedzy
ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technologicznej
Prowadzenie działalności szkoleniowej
popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników
Informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców
oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby
Wykonywanie innych zadań w sferze gospodarki
i jej infrastruktury z własnej inicjatywy oraz na zlecenie władz samorządowych i państwowych
lat z Wami
firm z różnych dziedzin

To my!

Sławomir Balcerzak
Sławomir Balcerzak

prezes Izby

  Renata Kurzawska
  Renata Kurzawska

   Karol Owczarek
   Karol Owczarek

    Kontakt z nami

    Adres
    ul. Pułaskiego 5 98-200 Sieradz
    E-mail: rig@nasze.pl Phone: +48 504 164 223