Z dniem 1 lutego 2021 roku wystartował e-Urząd Skarbowy, który  umożliwia załatwienie wielu spraw online – bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, przez całą dobę.

 

Nowa usługa daje możliwości

  • Dostępu do swoich danych podatkowych (dane o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania).
  • Informacji o nałożonych mandatach.
  • Dostępu do aplikacji e-mikrofirma.
  • Płatności online (na początku przez osoby fizyczne w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, pozostałych podatków i należności niepodatkowych i mandatów).

Dostępna będzie historia płatności online.

  • Złożenia w formie elektronicznej niektórych pism (np. wniosku o zaliczenie nadpłaty/zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań).

Dostępna będzie historia wysłanych dokumentów.

  • Dostępu do Twój e-PIT – zeznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38.

 

Logowanie odbywa się na 2 sposoby

 

 • Przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną). Ten sposób logowania daje dostęp do swoich danych i wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego.
 • Danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów). Należy przygotować: PESEL (albo NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z zeznania za 2018 r., kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty z zeznania za 2018 r. i kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2019 r. (np. z PIT-11 od swojego pracodawcy). 

Ważne – jeżeli kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – logowanie jest możliwe wyłącznie przez login.gov.pl.

 

Ten sposób logowania daje dostęp do swoich danych i usługi Twój e-PIT a pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego nie są dostępne.

 

Więcej informacji w tym zakresie na stronie: www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/