Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu zaprasza na spotkanie informacyjne,  które odbędzie się w poniedziałek 21.10.2019  r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu przy ul.Pułaskiego 5 

Podczas spotkania Pracownik Urzędu Skarbowego w Sieradzu szczegółowo omówi zagadnienia dotyczące:

  • Mechanizmu  podzielonej  płatności  (split  payment)
  • Jednolitego  wykazu  podatników  VAT  (white list)

Dodatkowo  przy  stanowisku  eksperckim, będzie można  szczegółowo wyjaśnić zagadnienia związane z tematami spotkania.

Udział w spotkaniu  należy potwierdzić pod  nr  tel.  43 826-56-43  w  terminie  do 18.10.2019r.  godz.  15.00