Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu zaprasza na spotkanie informacyjne,  które  odbędzie  się  w poniedziałek 07.10.2019  r.  o  godz. 10.00  w siedzibie Regionalnej  Izby Gospodarczej  w  Sieradzu  przy ul. Pułaskiego 5 

Podczas spotkania Pracownik Urzędu Skarbowego w Sieradzu szczegółowo omówi zagadnienia dotyczące:

  1. Zmian w  prawie  podatkowym  w  zakresie  kas  rejestrujących,  w tym:
  • Szczególne zasady używania kas on-line
  • Obowiązki podatnika
  • Paragony fiskalne
  • Serwisowanie kas (nowe obowiązki)
  • Ulgi na zakup kas rejestrujących on-line
  1. Ulgi termomodernizacyjnej.

Dodatkowo  przy  stanowisku  eksperckim, będzie można  szczegółowo wyjaśnić zagadnienia związane z tematami spotkania.

Udział w spotkaniu  należy potwierdzić pod  nr  tel.  43 8265643  w  terminie  do   4.10.2019r.  godz.  15.00