Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu zaprasza na spotkanie informacyjne,  które  odbędzie  się  w poniedziałek 16.09.2019  r.  o  godz. 10.00  w siedzibie Regionalnej  Izby Gospodarczej  w  Sieradzu  przy ul. Pułaskiego 5 

Tematem spotkania będą zmiany  w  prawie  podatkowym  dotyczące  kas  rejestrujących – kasy  on-line

Pracownik Urzędu Skarbowego w Sieradzu szczegółowo omówi zagadnienia   w   zakresie:

  1. Szczególnych zasad używania kas on-line.
  2. Obowiązków podatnika.
  3. Paragonu fiskalnego.
  4. Serwisowania kas (nowe obowiązki).
  5. Ulgi na zakup kas rejestrujących on-line.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie zainteresowania udziałem w spotkaniu

pod nr tel. 43 8265643  lub 504 164 223  w terminie do 13.09.2019r. godz. 15.00 .