Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Kultura organizacyjna firmy” (zarządzanie przez wartości) – 26 czerwca 2018 r. Hotel Wróblewscy, ul. Sarańska 8 w Sieradzu.

Szkolenie poprowadzi firma: BRAINSTORM

Zapisy na szkolenie na stronie: http://cib.lodzkie.pl/events/kultura-organizacyjna-firmy-sieradz/

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na kwestie związane z budowaniem efektywnych firm w oparciu o metodykę Zarządzania przez wartości. Dodatkowo uczestnicy otrzymają informacje na temat metodyki wprowadzania Zarządzania przez wartości w firmie zarówno na poziomie komunikacji z pracownikami jak i z klientami.

Zakres merytoryczny szkolenia:

– Wartości jednostki a wartości firmy – wyjaśnienie zagadnień związanych z katalogiem wartości podstawowych i w jaki sposób odnoszą się do sposobu wykonywanych obowiązków;

– Definiowanie wartości firmy w oparciu o wartości jednostki oraz wartości zarządzających – omówienie sposobów definiowania wartości firmy i narzędzi pozwalających na ich zdefiniowanie;

– Komunikowanie wartości w firmie oraz mechanizmy egzekwowania wartości na każdym poziomie organizacyjnym – wprowadzenie pojęć związanych ze strukturą organizacyjną (nawet jeżeli uczestnikiem będzie jednoosobowa firma – zwrócenie uwagi na fakt, iż podwykonawcy są częścią łańcucha wartości firmy i w zależności od sposobu zarządzania i komunikowania są niejako odpowiednikiem działów w dużych firmach);

– Łańcuch wartości – jak wartości firmy przekładają się na komunikowanie wartości dodanej dla klienta;

Zakres techniczny:

– Narzędzia do definiowania wartości – w oparciu o istniejącą literaturę tematu;

– Narzędzia do komunikowania i egzekwowania wykonywania wartości – system ocen pracowniczych/audytów u poddostawców;

– Opracowanie podstawowego katalogu wartości wraz z postawami realizującymi te wartości na różnych szczeblach zarządzania w firmie.