Urząd Marszałkowski Województw Łódzkiego zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP do udziału
w bezpłatnych szkoleniach, które odbywać się będą od czerwca do listopada 2018 r. w Sieradzu, Łowiczu, Zgierzu, Bełchatowie oraz Radomsku.

Szkolenia mają umożliwić szerszej grupie przedsiębiorstw dostęp do informacji m.in. o potrzebie budowy strategii rozwoju firmy; korzyściach wynikających z optymalizacji procesów organizacyjnych
w firmie; działań zmierzających do budowy spójnej marki i tożsamości biznesowej oraz możliwościach płynących z przyjęcia konkretnego modelu biznesowego w firmie. Szkolenia dedykowane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (właścicielom i ich pracownikom).

Co zrobić, aby wziąć udział w szkoleniach?

  1. Zapoznać się z Regulaminem udział w szkoleniach, przygotować i podpisać dokumenty.
  2. Przesłać do Lidera projektu wypełniony formularz rekrutacyjny.
  3. Podpisać umowę w wybranym punkcie Centrum Innowacji Biznesowej .

W danym szkoleniu może wziąć udział tylko jeden oddelegowany pracownik z firmy
(1 szkolenie=1 pracownik).

W poszczególnych szkoleniach mogą brać udział rożni pracownicy z firmy (maks. 4).

Nie ma obowiązku udziału we wszystkich 4 szkoleniach.

Liczba uczestników 1 szkolenia – 22 osoby

 

Ważne! Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dla uczestników szkoleń będą wydawane zaświadczenia o pomocy de minimis.

Biuro projektu:

Departament ds. Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Ul. Tuwima 22/26, pokój 414, 90-101 Łódź

cib@lodzkie.pl, Tel.: 42 291 98 47

Harmonogram szkoleń:

Strategia rozwoju firmy

11 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Łowicz,

12 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Zgierz,

13 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Sieradz,

14 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Bełchatów,

18 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Radomsko,

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu Strategia rozwoju firmybędą przyjmowane do dnia
6 czerwca 2018 r.

Kultura organizacyjna firmy

21 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Łowicz,

25 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Zgierz,

26 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Sieradz,

27 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Bełchatów,

28 czerwca br., godz. 8:30-17:00, Radomsko,

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu Kultura organizacyjna firmy będą przyjmowane do dnia 13 czerwca 2018 r.

 

Budowa marki i tożsamości biznesowej

3 września br. godz. 8:30-17:00, Łowicz,

4 września br., godz. 8:30-17:00, Zgierz,

5 września br., godz. 8:30-17:00, Sieradz,

6 września br., godz. 8:30-17:00, Bełchatów,

10 września br., godz. 8:30-17:00, Radomsko,

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu Budowa marki i tożsamości biznesowejbędą przyjmowane do dnia 26 sierpnia 2018 r.

 

Modele biznesowe

12 września br. godz. 8:30-17:00, Łowicz,

13 września br., godz. 8:30-17:00, Zgierz,

17 września br., godz. 8:30-17:00, Sieradz,

18 września br., godz. 8:30-17:00, Bełchatów,

19 września br., godz. 8:30-17:00, Radomsko,

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu Modele biznesowebędą przyjmowane do dnia 4 września 2018 r.

 

Szkolenia organizowane w ramach Projektu „Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców”, wspófinansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.