W listopadzie 2016 roku przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Sieradzu zostało uruchomione Centrum Innowacji Biznesowej. Jest to efekt porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Witolda Stępnia i Regionalną Izbą Gospodarczą w Sieradzu.

 

Działania Centrum Innowacji Biznesowej skierowane są do przedsiębiorców regionu łódzkiego. Realizowany projekt ma za cel doprowadzić do lepszego wykorzystywania dostępnych mechanizmów pomocowych, do zawiązywania efektywnej współpracy pomiędzy firmami oraz do skutecznej promocji regionalnej gospodarki na rynku krajowym, europejskim i światowym. Projekt wspiera rozwijanie potencjału firm, szczególnie w zakresie innowacyjności.

 

Kluczowym czynnikiem sukcesu jest teraz dostęp do Państwa potrzeb. To Państwo najlepiej wiedzą, jak prowadzi się dobry biznes. A my będziemy wiedzieć jak można Was w tym wesprzeć, jeśli tylko zechcecie się z nami podzielić swoimi przemyśleniami i oczekiwaniami.

 

Nie muszą już Państwo sami poszukiwać informacji: to my przyjedziemy do Was, przeprowadzimy ankietę a następnie przygotujemy konkretną, dopasowaną do oczekiwań ofertę. Usługi te są całkowicie bezpłatne i godne zaufania. Nie jesteśmy wywiadownią gospodarczą. Naszym celem jest rzetelna pomoc w zdiagnozowaniu potencjału Państwa firmy w kontekście programów rozwijających innowacyjność.

 

Warto skorzystać z oferty CIB. Wyróżnia nas szeroka perspektywa spojrzenia na gospodarkę całego regionu. Partnerstwo z wieloma lokalnymi instytucjami promującymi przedsiębiorczość daje gwarancję aktualnej i praktycznej wiedzy o możliwych instrumentach wsparcia. Ścisła współpraca z ośrodkami naukowo – badawczymi daje zaś dobry wgląd w możliwości wdrażania Państwa innowacyjnych pomysłów.

 

Zachęcamy do spotkania, na którym zrobimy krok w kierunku nowych, satysfakcjonujących rozwiązań biznesowych. Przybliżymy Państwu działania CIB a w dalszej perspektywie będziemy zapraszać na dopasowane do potrzeb kolejne spotkania i szkolenia.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji:

Centrum Innowacji Biznesowej, 98-200 Sieradz, ul. Pułaskiego 5

Karol Owczarek  – tel. 791 527 656 ,e-mail: karol.owczarek@lodzkie.pl

Renata Kurzawska – tel. 504 164 223, e- mail: renata.kurzawska@lodzkie.pl