Kim jesteśmy

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu funkcjonuje od 10 lat (2003 r.) i skupia ok. 40 firm z różnych dziedzin gospodarki. Są to zarówno firmy duże, o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i mniejsze, które dopiero na ten rynek wchodzą. Izba każdej z firm gwarantuje wszechstronną pomoc w zakresie, m.in., informacji na temat zmieniających się przepisów prawnych, ważnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznes-planów, wniosków kredytowych, windykacji należności, czy redagowania umów cywilno-prawnych, a także z zakresu prawa handlowego i prawa pracy.

Regionalna Izba Gospodarcza informuje też swoich członków o możliwościach inwestycyjnych w regionie, organizuje spotkania, podczas których dyskutowane są warunki rozwoju potencjalnych inwestycji.

Firmy skupione w sieradzkiej Izbie mają także możliwość korzystania z cyklicznych spotkań członków Izby, podczas których praktykowana jest wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych inicjatyw. RIG umożliwia też udział w szkoleniach, dotyczących różnych aspektów życia gospodarczego, zarówno organizowanych przez Izbę, jak i agendy rządowe.

 

 

Ważnym działaniem Izby w regionie jest dystrybucja informacji dotyczących pomocy Unii Europejskiej dla przedsiębiorców. W tym zakresie Izba stara się pomóc firmom w pozyskaniu wszelkich informacji na temat możliwości pozyskania środków z UE.

RIG w Sieradzu jest koordynatorem Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, który swoje działania prowadzi na terenie sześciu powiatów :sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego, poddębickiego, wieluńskiego i wieruszowskiego.

Izba koordynuje również działania Projektu „Własna firm – krok do samodzielności”, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia poprzez wsparcie mieszkańców powiatów sieradzkiego i zduńskowolskiego prowadzące do uruchomienia przez nich działalności gospodarczej.

Jedną z dziedzin działalności RIG jest także organizacja spotkań z interesującymi postaciami życia gospodarczego oraz politycznego ponieważ bardzo ważnym elementem współpracy z RIG w Sieradzu są - poza opisanymi - kontakty nieformalne ze środowiskiem biznesu skupionym wokół Izby.

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu jest reprezentantem Krajowej Izby Gospodarczej, będącej największą, niezależną organizacją biznesu w Polsce. Na lokalnym rynku dba o skupionych w Izbie przedsiębiorców, będąc wyrazicielem ich interesów wobec administracji rządowej i pozarządowej, niosąc pomoc przedsiębiorcom w obszarach ich aktywności przy jednoczesnym promowaniu zasad „fair play”.

RIG w Sieradzu nawiązała współpracę z Uniwersytetem Łódzkim, której przedmiotem mają być: wspólne organizowanie sympozjów, konferencji naukowo-technicznych, seminariów i szkoleń oraz inne przedsięwzięcia wynikające z potrzeb zarówno UŁ, jak i RIG (organizacja studiów podyplomowych, specjalistycznych kursów, pomoc przy realizacji prac dyplomowych, czy organizowanie praktyk studenckich).

Tylko dla członków RIG
Login:Hasło:

zapamiętaj mnie
Zapomniane hasło?Zgubiony login?
Newsletter
Dopisz swojego maila do newslettera!
Otrzymasz świeże informacje o wydarzeniach, spotkaniach i szkoleniach.

Dołącz do nas!
Sprawdź co zyskujesz dołączając do nas!
Realizowane projekty

Regionalny Ośrodek EFS

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Copyright © 2018 Regionalna Izba Gospodarcza Sieradz