Aktualności
2016-10-19
"Prawidłowe postępowanie przetargowe po nowelizacji PZP" - szkolenie dla Zamawiających

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie pt. "Prawidłowe postępowanie przetargowe po nowelizacji PZP" - szkolenie dla Zamawiających, które odbędzie się 3 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu przy ul. Pułaskiego 5.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 Szkolenie poprowadzi mecenas Edyta Głowińska z Kancelarii Radcy Prawnego Tomasza Madejczyka.

 Tematyka szkolenia:

 1. Kwestie wstępne;
 2. Nowe zasady opisu przedmiotu zamówienia
 3. Zamówienia mieszane i wielorodzajowe
 4. Zamówienia in house po nowelizacji
 5. Najważniejsze zmiany w poszczególnych trybach udzielenia zamówienia:
 • zasady publikacji ogłoszenia o zamówieniu;
 • udostępnianie SIWZ;
 • zadawanie pytań do SIWZ, udzielanie odpowiedzi i zmiana treści SIWZ;
 •  obowiązki związane z otwarciem ofert;
 • zawiadomienie o wyborze oferty;
 • zasady publikacji ogłoszeń o udzielonych zamówieniach publicznych;’
 • liczenie terminów wg nowych zasad;
 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 • uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – JEDZ jako podstawowy dokument postępowania przetargowego;
 • warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców;
 • obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania;
 • dokumenty, których może żądać Zamawiający;
 • określenie warunków udziału w postępowaniu dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 • poleganie na zasobach innych podmiotów po nowelizacji;
 1. Badanie i ocena ofert:
 • procedura odwrócona;
 • formułowanie kryteriów oceny ofert po nowelizacji;
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 • wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny i kosztów;
 • zmiany przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny;
 • uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw;
 1. Elektronizacja zamówień publicznych:
 • komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym;
 • publikowanie planów postępowań – nowe obowiązki Zamawiającego;
 1. Realizacja umowy o udzielenie zamówienia publicznego:
 • określenie dopuszczalnych zmian umowy;
 • ustawowe uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania umowy;
 1. Pytania uczestników.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 28 października br.

pod nr tel. 43 822 17 99 lub e-mailowo: rig@nasze.pl


Tylko dla członków RIG
Login:Hasło:

zapamiętaj mnie
Zapomniane hasło?Zgubiony login?
Newsletter
Dopisz swojego maila do newslettera!
Otrzymasz świeże informacje o wydarzeniach, spotkaniach i szkoleniach.

Dołącz do nas!
Sprawdź co zyskujesz dołączając do nas!
Realizowane projekty

Regionalny Ośrodek EFS

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Copyright © 2018 Regionalna Izba Gospodarcza Sieradz