Aktualności
2016-08-29
Szkolenie: "Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych w praktyce Wykonawców"

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu oraz Kancelaria Radcy Prawnego Tomasza Madejczyka zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. : "Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych w praktyce Wykonawców", które odbędzie się 14 września 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu przy ul. Pułaskiego 5.


Tematyka szkolenia:


1. Kwestie wstępne;

2. Warunki udziału w postępowaniu:
• uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy;
• warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji wykonawców;
• obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania;
• warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; • poleganie na zasobach innych podmiotów – nowe regulacje w zakresie podwykonawstwa;

3. Badanie i ocena ofert:
• zmiany w kryteriach oceny ofert, w tym poza cenowe kryteria oceny ofert;
• nowe przesłanki odrzucenia oferty;
• wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny i kosztów;
• zmiany przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny;
• uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw;

4. Elektronizacja zamówień publicznych:
• komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym;
• składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – profil nabywcy;
• publikowanie planów postępowań – nowe informacje dla Wykonawcy;

5. Środki odwoławcze:
• nowe podstawy odwoławcze w zamówieniach poniżej progów unijnych;
• zmiany w zakresie liczenia terminów na wniesienie odwołania oraz w zakresie kosztów postępowania w przypadku częściowego uwzględnienia zarzutów;

6. Realizacja umowy o udzielenie zamówienia publicznego:
• nowe przesłanki zmiany umowy;
• możliwość rozwiązania umowy przez Zamawiającego;

7. Pytania uczestników.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 7 września br. pod nr tel. 43 822 17 99 lub e-mailowo: rig@nasze.pl


Tylko dla członków RIG
Login:Hasło:

zapamiętaj mnie
Zapomniane hasło?Zgubiony login?
Newsletter
Dopisz swojego maila do newslettera!
Otrzymasz świeże informacje o wydarzeniach, spotkaniach i szkoleniach.

Dołącz do nas!
Sprawdź co zyskujesz dołączając do nas!
Realizowane projekty

Regionalny Ośrodek EFS

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Copyright © 2018 Regionalna Izba Gospodarcza Sieradz