Aktualności
2016-04-11
Wsparcie w starcie II

 
 
Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu jest partnerem konsorcjum Agencji Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. w Mielcu i Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II'.

POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w maksymalnej kwocie 81.339,00 złotych

Dla:

  • absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)
  • zarejestrowanych bezrobotnych

Stałe oprocentowanie jedynie 0,44 w skali roku. 
Roczna karencja w spłacie kapitału 
W przypadku skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału Pożyczkobiorcy przez pierwszy rok prowadzenia działalności spłacają jedynie odsetki.

Możliwość częściowego umorzenia pożyczki w przypadku starania się dodatkowo o pożyczkę na nowe miejsce pracy. 
W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy – minister właściwy do spraw pracy może umorzyć jednorazowo należność z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy

Wsparcie dodatkowe w formie bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO, W TYM BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY w maksymalnej kwocie 24.401,70 złotych

Dla:

  • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  • niepublicznych szkół,
  • niepublicznych przedszkoli,
  • żłobków lub klubów dziecięcych
  • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego.

Wnioski o pozyczkę można składać w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Sieradzu przy ul. Pułaskiego 5, w godz. 8.00-16.00.


Tylko dla członków RIG
Login:Hasło:

zapamiętaj mnie
Zapomniane hasło?Zgubiony login?
Newsletter
Dopisz swojego maila do newslettera!
Otrzymasz świeże informacje o wydarzeniach, spotkaniach i szkoleniach.

Dołącz do nas!
Sprawdź co zyskujesz dołączając do nas!
Realizowane projekty

Regionalny Ośrodek EFS

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Copyright © 2018 Regionalna Izba Gospodarcza Sieradz