Aktualności
2012-08-14
"Akademia umiejętności dla małej przedsiębiorczości". Bezpłatne szkolenia językowe i biznesowe.

Weź udział w projekcie „Akademia umiejętności dla małej przedsiębiorczości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową – lidera projektu i  Eurokancelarię - Indywidualną Kancelarię Adwokacką prof. M. Królikowskiej- Olczak- partnera projektu.

Projekt skierowany jest do pełnoletnich pracowników zatrudnionych w firmach oraz 
w administracji publicznej, z terenu województwa łódzkiego, na zasadach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

Szkolenia będą prowadzone w następujących miastach: Łódź, Skierniewice, Sieradz, Radomsko.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa równoległe bezpłatne bloki szkoleniowe:
biznesowy i językowy.

Przystąpienie do projektu oznacza obowiązkowy udział w obydwu blokach szkoleniowych!

BLOK

BIZNESOWY ekonomiczno- prawny

JĘZYKOWY

1. Prawo pracy
2. Prawo administracyjne + egzekucja w administracji
3. Prawo konsumenckie
4. Swoboda świadczenia usług
5. Umowy w obrocie gospodarczym
6. Podatki
7. Marketing dla MMP
8. Public relations
9. Ochrona danych osobowych

język angielski
lub
niemiecki

jeden zjazd w miesiącu ( piątek lub sobota) przez 2 semestry

2 razy w tygodniu
(2 x 1,5 godziny zajęć grupowych
w tygodniu  +
możliwość korzystania z platformy
e-learningowej
i konsultacji indywidualnych)


Szkolenia oraz przewidziane w związku z nimi egzaminy( w tym międzynarodowy egzamin językowy) są bezpłatne.

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy złożyć i wypełnić dokumenty do 30.08.2012 r. Pobierz pliki: Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

Test z j.angielskiego.pdf

Test j.niemiecki.pdf

Kwestionariusz osobowy.pdf

Oswiadczenie-dane osobowe.pdf

Deklaracja uczestnictwa.pdf

Zasw. o zatrudnieniu.pdf

Zasw. o zatrudnieniu umowy cywilno-prawne.pdf

Formularz PEFS.pdf

Regulamin rekrutacji.pdf

Prezentacja

Nieznajomość języka angielskiego lub niemieckiego nie stanowi przeszkody do udziału w projekcie. W takim przypadku zaznaczamy ten fakt w teście językowym.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji do projektu!!!

Osoby zainteresowane uczestnictwem muszą dostarczyć podpisane dokumenty zgłoszeniowe
do Biura Projektów: 90-002 Łódź, ul. Tuwima 30, siedziba Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej lub regionalnego ośrodka projektu:

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Pułaskiego 5

tel. 43 822 17 99, e-mail: rig@nasze.pl

Szkolenia poprowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego.
Uczestnikom  zapewniamy bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek.


Tylko dla członków RIG
Login:Hasło:

zapamiętaj mnie
Zapomniane hasło?Zgubiony login?
Newsletter
Dopisz swojego maila do newslettera!
Otrzymasz świeże informacje o wydarzeniach, spotkaniach i szkoleniach.

Dołącz do nas!
Sprawdź co zyskujesz dołączając do nas!
Realizowane projekty

Regionalny Ośrodek EFS

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Copyright © 2018 Regionalna Izba Gospodarcza Sieradz