Aktualności
2011-09-23
Zaproszenie na spotkanie "Inicjatywa Jeremie dla rozwoju regionu łódzkiego"

Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają na spotkanie poświęcone preferencyjnym pożyczkom inwestycyjnym dla przedsiębiorców z sektora MŚP w ramach „Inicjatywy Jeremie”.

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Pożyczkowego ŁARR S.A. stanowią pomoc de minimis.

NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ?

Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. przede wszystkim:

- kosztów nabycia nieruchomości zabudowanych

- kosztów wykonania robót budowlanych

- kosztów nabycia lub wytworzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia

- kosztów zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

- kosztów zakupu samochodów specjalnych

Pożyczka nie może być przeznaczona na refinansowanie już poniesionych nakładów. Pożyczka jest udzielana wyłącznie na planowane wydatki inwestycyjne, które mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że zostały poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki.

Poniesione nakłady inwestycyjne muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami, rachunkami.

Spotkanie odbędzie się 4 października 2011 r. (wtorek)   o godz. 14.00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu przy ul. Pułaskiego5


Tylko dla członków RIG
Login:Hasło:

zapamiętaj mnie
Zapomniane hasło?Zgubiony login?
Newsletter
Dopisz swojego maila do newslettera!
Otrzymasz świeże informacje o wydarzeniach, spotkaniach i szkoleniach.

Dołącz do nas!
Sprawdź co zyskujesz dołączając do nas!
Realizowane projekty

Regionalny Ośrodek EFS

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP

Copyright © 2018 Regionalna Izba Gospodarcza Sieradz