Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu

ZAPRASZA NA SZKOLENIE Z ZAKRESU ELEKTRONIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Termin szkolenia: 6 czerwca 2019 r., godz. 12:00- 16:00

Miejsce: RIG Sieradz, ul. Pułaskiego 5, Sieradz

Odpłatność: 300 zł +VAT 23 %

Szkolenie poprowadzi radca prawny Magdalena Szablewska-Gmerek.

Zgłoszenia i zapisy:

 1. e-mail: rig@nasze.pl
 2. SMS na nr: 504 164 223
 3. Osobiście: RIG Sieradz, ul. Pułaskiego 5 (tzw. Pałac Ślubów)

AGENDA

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

 I. Mini portal e-zamówień – warsztat prezentujący funkcje i możliwości portalu

1)          Wykorzystanie narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych  zasobach w postępowaniach o udzielenie zamówienia,

tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług  e-PUAP.

2)          Pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert.

3)          Składanie, wycofywanie i zamiana ofert elektronicznych.

II. Komunikacja z Zamawiającym

1)          Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2)          Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów:

 • Dokumenty prywatne – oryginał czy kopia poświadczona za zgodność z oryginałem;
 • Dokumenty urzędowe – które dokumenty wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego wystawcy, a które nie?;
 • Pełnomocnictwa – oryginał i kopia poświadczona notarialnie w postaci elektronicznej;
 • Dokument wadialny i zabezpieczenia należytego wykonania umowy – czy musi być w postaci elektronicznej?

III.  Zagadnienia techniczne związane z elektronizacją

1)          Kwalifikowany podpis elektroniczny – typy podpisów, definicja, koszty, podpisywanie dokumentów przez kilka osób, kto musi posiadać?;

2)          Środki komunikacji elektronicznej – definicja, przykłady, „zaawansowany” środek komunikacji i „prosty” środek komunikacji;

3)          Elektroniczne potwierdzanie za zgodność z oryginałem;

4)          Składanie oferty składającej się z kilku plików elektronicznych;

5)          Wnoszenie odwołania wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę w postaci elektronicznej oraz dalszych                  pism w sprawie na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu.

IV. Postać dokumentów składanych w postępowaniu

1)       Dokumenty elektroniczne wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

 • Wniosek o dopuszczenie do postępowania.
 • Oferta.
 • Oświadczenie wstępne.
 • Pełnomocnictwo.
 • Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
 • Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozporządzeniu.

2)   Dokumenty elektroniczne nie wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

 • Sporządzane przez Zamawiającego.
 • Sporządzane przez Wykonawcę.

V.Postępowanie do progu unijnego

1)          Zmiany w procedurze obowiązujące od 18 października.

2)          Składanie ofert.

 • Komunikowanie się z Zamawiającym – czy wciąż możliwe jest korzystanie z faksu.