Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu zaprasza na szkolenie z zakresu OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PO WDROŻENIU ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (tzw. RODO*)

Termin szkolenia: 23. kwietnia 2019 r., godz. 14:00
Czas trwania szkolenia: 3 x 45 min.
Miejsce: RIG Sieradz, ul. Pułaskiego 5, Sieradz
Odpłatność: 200 zł +VAT 23%

*RODO
Wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, zwanego RODO, zrewolucjonizowało podejście do ochrony danych osobowych, nakładając na administratorów danych szereg nowych obowiązków, takich jak wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa danych lub informowanie organów nadzoru oraz osób, których dane dotyczą, o naruszenia ochrony danych osobowych.
SKOMPLIKOWANE ?
Jakie zmiany nastąpiły w życiu codziennym oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej po roku funkcjonowania RODO?

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień przetwarzają dane osobowe osób fizycznych, to jest pracowników, klientów czy kontrahentów.

Szkolenie jest odpowiedzią na praktyczne problemy i pojawiające się nowe pytania oraz wątpliwości osób mających styczność z danym osobowymi w codziennej pracy.

Szkolenie poprowadzi radca prawny Magdalena Szablewska-Gmerek.

Dlaczego warto?
RODO wprowadza nowe warunki i obowiązki jakie podmiot przetwarzający dane osobowe musi spełniać. Szkolenie pozwoli zapoznać się w przystępny i zrozumiały sposób ze zmianami jakie wprowadziło RODO i co zrobić, aby spełniać wymagania wprowadzone przez nowe przepisy.

Zgłoszenia i zapisy (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia):
1. e-mail: rig@nasze.pl
2. SMS na nr: 504 164 223
3. Osobiście: RIG Sieradz, ul. Pułaskiego 5 (tzw. Pałac Ślubów)

AGENDA SZKOLENIA
23. kwietnia 2019 r.
Temat:
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO WDROŻENIU ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

prowadzi: radca prawny Magdalena Szablewska-Gmerek

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
A. WPROWADZENIE DO RODO

1) RODO oraz inne akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych.
2) Podstawowe obowiązki spoczywające na Administratorach Danych.

B. FUNKCJONOWANIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Obowiązki wynikające z RODO a zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej.
2. Zmiana przepisów szczególnych – ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
A/ Zmiany w zakresie Kodeksu Pracy – dane osób ubiegających się o zatrudnienie, zakres danych uzyskiwanych przez pracowników. Stosowanie monitoringu wizyjnego w miejscu pracy.
B/ Zmiany w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – uprawnienia i obowiązki pracodawcy.
C/ Prawo bankowe – sporządzanie wyjaśnienia dotyczących oceny zdolności kredytowej. Profilowanie przy ocenie zdolności kredytowej.
3. Jak stosować RODO – doświadczenia oraz praktyczne uwagi z pierwszego roku funkcjonowania rozporządzenia.
4. RODO dla pracodawców – doświadczenia oraz praktyczne uwagi z pierwszego roku funkcjonowania rozporządzenia.
5. Postępowanie kontrolne Prezesa UODO:
A/ omówienie dotychczas prowadzonych kontroli;
B/ analiza stwierdzonych naruszeń podczas kontroli.

RODOzaproszenie na szkolenie wraz z agendą 23.4.2019