Regionalna Izba Gospodarcza Sieradz wraz z Łódzką Specjalną Strefy Ekonomiczną SA serdecznie zapraszają na spotkanie w dniu 27 listopada o godz. 12.00, które poświęcone będzie nowym zasadom udzielania wsparcia przedsiębiorcom planującym nowe inwestycje w Sieradzu i powiecie sieradzkim. Wprowadzone zmiany mogą być szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podczas spotkania omówione zostaną główne aspekty udzielania zwolnień z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji, główne korzyści i wymogi, rodzaje projektów, które mogą liczyć na wsparcie oraz procedura wydawania decyzji o wsparciu.

Miejsce spotkania: Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu, ul. Pułaskiego 5

Udział bezpłatny

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: rig@nasze.pl w terminie do 23.11.2018 r.